COL·LABORADORS


Agraim la seva col·laboració a tots aquests patricinadors i ajuntaments, sense l'adjuda dels quals no hauria estat possible dur a terme el festival "Música als masos 2018". 

ORGANITZA:


PATROCINA:


col·labora:

Ajuntament de Santa Pau

Ajuntament de Beuda

Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols


Ajuntament de la Comtal Vila de Besalú